СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

ДО УВАГИ УЧАСНИКАМ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 липня 2018 р. № 551
Київ

Деякі питання видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та іншим категоріям громадян
Відповідно до статей 14, 20, 21, 22 і 65 Закону України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, що
додається.

2. Затвердити нові зразки посвідчень, що видаються особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадянам, які брали
участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадянам, які
постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії,
порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною,
порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що
сталося не з вини потерпілих, дружині (чоловіку) померлого (померлої)
громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов’язана з
Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших ядерних
аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт, опікунам дітей (на час опікунства) померлого
(померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, згідно з додатками 1—14.

3. Дозволити до 1 січня 2019 р. використовувати для видачі
громадянам усіх категорій, визначених Законом України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”, раніше виготовлені бланки посвідчень за зразками,
2
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня
1992 р. № 501 “Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10,
ст. 245), від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71), від 21 серпня 2001 р.
№ 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34,
ст. 1592).
4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р.
№ 674 “Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
(ЗП України, 1992 р., № 12, ст. 292; Офіційний вісник України, 2017 р.,
№ 8, ст. 242) зміни, що додаються.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
6. Міністерству соціальної політики забезпечити виготовлення бланків
посвідчень і вкладок до них.
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити своєчасну видачу посвідчень і вкладок до них;
утворити у місячний строк після набрання чинності цією постановою
комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та затвердити відповідне положення;
провести до 1 січня 2019 р. заміну посвідчень у зв’язку із
затвердженням нових зразків посвідчень:
- особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія 1);
- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії
2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
- особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія
2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин
не з власної вини.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ПОРЯДОК
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та передбачає видачу
посвідчень громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт,
громадянам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок
будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з
радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення
радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.
2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт, громадян, які постраждали від
радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил
експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил
зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини
потерпілих, дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших
ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на
них регламентних робіт, а також опікунам дітей (на час опікунства)
померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,
і надає право користуватися пільгами та компенсаціями, встановленими
Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі — Закон),
іншими актами законодавства.
3. Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим внаслідок
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до
категорії 1, видаються посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 1) серії А синього кольору.
Особам з інвалідністю з числа учасників, які брали участь у ліквідації
інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на
них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено
причинний зв’язок інвалідності з відповідною аварією, випробуванням або
військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них
2
регламентних робіт, а також хворим на променеву хворобу внаслідок участі
у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, видаються посвідчення “Учасник
ліквідації ядерних аварій” (категорія 1) серії Я синього кольору.
Особам з інвалідністю з числа потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, видаються посвідчення
“Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 1) серії Б синього
кольору.
Особам з інвалідністю, віднесеним до категорії 1, з числа хворих на
променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії, порушення правил
експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил
зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини
потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання
пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної
комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок
установлено закладами охорони здоров’я, видаються посвідчення
“Потерпілий від радіаційного опромінення” (категорія 1) серії Я синього
кольору.
Особам з інвалідністю видаються посвідчення категорії 1 із
зазначенням групи інвалідності та строку, на який установлено інвалідність.
У разі установлення групи інвалідності довічно на правій внутрішній
стороні посвідчення робиться запис “Безстроково”.
У разі продовження медико-соціальною експертною комісією строку
інвалідності чи встановлення іншої групи інвалідності в посвідченні на
правій внутрішній стороні робиться запис про період, на який установлено
групу інвалідності, цей запис завіряється підписом голови (його заступника)
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій (далі — уповноважені органи),
що скріплюється печаткою.
Якщо після чергового переогляду медико-соціальною експертною
комісією не підтверджено будь-яку групу інвалідності, посвідчення
категорії 1 здається уповноваженому органу для подальшого знищення, а
замість нього видається посвідчення іншої категорії відповідно до
законодавства.
4. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. —
незалежно від кількості робочих днів, з 1 липня 1986 р. по 31 грудня
1986 р. — не менше п’яти, а в 1987 році — не менше 14 календарних днів,
віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення “Учасник ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 2) серії А
синього кольору.
Посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 19__ році” (категорія 2) серії А без відмітки про перереєстрацію,
передбачену абзацом першим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 лютого 1997 р. № 135 “Про перевірку правильності видачі
3
посвідчень “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 68), видані до набрання
чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р.
№ 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, вважаються
недійсними.
Учасникам випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових
радіоактивних речовин, учасникам військових навчань із застосуванням
такої зброї, учасникам ліквідації наслідків ядерних аварій, віднесеним до
категорії 2, видаються посвідчення “Учасник ліквідації ядерних аварій”
(категорія 2) серії Я синього кольору.
5. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у
1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації
перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними
повноліття) та особам, які постійно проживали у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про
відселення, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення “Потерпілий
від Чорнобильської катастрофи” (категорія 2) серії Б сірого кольору.
Особам, віднесеним до категорії 2, захворювання яких пов’язано з
переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил
експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням правил
зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини
потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання
пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної
комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок
установлено закладами охорони здоров’я, видаються посвідчення
“Потерпілий від радіаційного опромінення” (категорія 2) серії Я сірого
кольору.
6. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
працювали в зоні відчуження з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. від
одного до п’яти календарних днів, у 1987 році — від одного до 14, у 1988—
1990 роках — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної
обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві — не менше
14 календарних днів у 1986 році, віднесеним до категорії 3, видаються
посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у
19__ році” (категорія 3) серії А зеленого кольору.
Посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 19__ році” (категорія 3) серії А без відмітки про перереєстрацію,
передбачену абзацом першим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 лютого 1997 р. № 135, видані до набрання чинності
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551,
вважаються недійсними.
До пунктів дезактивації техніки та санітарної обробки населення
належать пункти у межах сіл Діброва Поліського району, Дитятки та Старі
Соколи Іванківського району Київської області, на аеродромах
Чернігівського вищого військового училища льотчиків у м. Чернігові і
с. Малійки Чернігівського району Чернігівської області та пункт
4
дезактивації залізничного транспорту на станції Вільча Поліського району
Київської області.
Особам, які складали ядерні заряди та проводили на них регламентні
роботи для здійснення відповідних випробувань і військових навчань, брали
участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також тим, які
переопромінились під час охорони ядерних полігонів під час випробувань
(якщо їх не віднесено до категорії 1), віднесеним до категорії 3, видаються
посвідчення “Учасник ліквідації ядерних аварій” (категорія 3) серії Я
зеленого кольору.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи (не віднесеним до
категорії 2), які постійно проживали на територіях зон безумовного
(обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії
або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони
гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років та
відселені або самостійно переселилися з цих територій, і таким, що постійно
проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах
безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, за
умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи
постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше
двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не менше
трьох років, віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення “Потерпілий
від Чорнобильської катастрофи” (категорія 3) серії Б зеленого кольору.
7. Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не
менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986—
1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими
умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими
завданнями, видаються посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської
катастрофи” серії Г рожевого кольору.
8. Неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, видаються посвідчення “Дитина, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи” серії Д жовтого кольору.
Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, до
посвідчення серії Д видається вкладка встановленого зразка (додаток 1), яка
є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30
Закону.
Особам, зазначеним у статті 27 Закону, категорії встановлюються після
досягнення повноліття (в разі одруження або укладення трудового договору
в передбачених законодавством випадках до досягнення повноліття — за їх
бажанням відповідно з дати реєстрації шлюбу або укладення трудового
договору згідно із законодавством) відповідно до статті 14 Закону, а
посвідчення видаються згідно з цим Порядком.
9. Неповнолітнім дітям померлого (померлої) громадянина (громадянки)
з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеного
(віднесеної) до категорії 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків
5
аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного (віднесеної) до категорії 3,
смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видаються
довідки встановленого зразка (додаток 2).
10. Дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина
(громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної)
до категорії 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, віднесеного (віднесеної) до категорії 3, смерть якого
(якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині
(чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого
(померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорії
1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших
ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на
них регламентних робіт, або опікуну дітей (на час опікунства) померлого
(померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення “Дружина (чоловік)
померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих) категорії ___, смерть
якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у
ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт, опікуна дітей померлого (померлої)
громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською
катастрофою” темно-бордового кольору.
11. Посвідчення видаються уповноваженими органами за поданням
райдержадміністрацій за місцем проживання (реєстрації) особи на підставі
рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, утворених уповноваженими органами (далі —
регіональні комісії).
Посвідчення видаються:
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — на
підставі одного з таких документів:
- довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням
кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами
(наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із
зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка,
табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону
відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника,
шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);
- довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби
(виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони
відчуження, у разі потреби — довідки командира військової частини,
військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця,
завіреного в установленому порядку;
6
особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, — на підставі довідки медикосоціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної
групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;
хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи —
на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного
рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які
мають відповідну ліцензію МОЗ (далі — експертні комісії), та акта за
формою Н-1;
потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у
1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації
перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними
повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про
відселення, — на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською,
Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями
(додатки 3 і 4);
особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного
(обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії
або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони
гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років та
відселені або самостійно переселилися з цих територій, — на підставі
довідки встановленого зразка (додаток 5);
особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно
навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого
добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р.
прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого
добровільного відселення — не менше трьох років, — на підставі довідки
встановленого зразка (додаток 6);
особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше
14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986—1987 років
за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами
праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, —
на підставі довідки встановленого зразка (додаток 7);
дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, — на підставі
довідки встановленого зразка (додатки 8—10);
громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце
проживання в Україну — відповідно до законодавства;
дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з
числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
7
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до
категорій 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої)
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку),
якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої)
громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3,
смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у
ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних
робіт, — на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого
внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних
аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного
висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською
катастрофою, участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина
(громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, — на підставі документів про підтвердження статусу
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного
посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення
причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.
При цьому посвідчення померлого (померлої) громадянина
(громадянки) підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого
зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого (померлої) або
опікуна дітей померлого (померлої).
У разі встановлення регіональними комісіями факту необґрунтованої
видачі посвідчення відповідної категорії таке посвідчення на підставі
рішення цієї комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.
Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у
місячний строк з дня надходження необхідних документів до уповноважених
органів.
Під час заміни посвідчення з однієї категорії на іншу попереднє
посвідчення підлягає вилученню уповноваженим органом для подальшого
зберігання в особовій справі постраждалої особи.
12. У разі втрати або зіпсування посвідчення замість нього видається
повторне посвідчення на підставі раніше поданих документів, зазначених у
пункті 11 цього Порядку, в тому числі посвідчення “Потерпілий від
Чорнобильської катастрофи” (категорія 4) серії В на підставі довідки
встановленого зразка (додаток 11), особистої заяви (із зазначенням номера
та дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати або зіпсування) та
опублікованого в пресі повідомлення про визнання посвідчення недійсним.
У разі зміни прізвища, імені, по батькові особи посвідчення видається
на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 11 цього
Порядку, в тому числі посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської
8
катастрофи” (категорія 4) серії В на підставі довідки встановленого зразка
(додаток 11), особистої заяви із зазначенням номера та дати видачі
посвідчення, свідоцтва про шлюб та інших документів.
Такі посвідчення видаються уповноваженим органом за місцем
проживання (реєстрації) особи. У верхньому лівому куті посвідчення
ставиться штамп або напис чорним чорнилом: “Повторно. Видано замість
посвідчення серії ... № ...”.
Якщо втрачене посвідчення знайдено, воно підлягає обов’язковому
здаванню уповноваженому органу для подальшого знищення.
13. Спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у
проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та осіб,
евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються утвореними
Київською та Житомирською облдержадміністраціями комісіями з вирішення
спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні
робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також осіб,
евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, на підставі підтвердних
документів про участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони
відчуження, евакуацію із зони відчуження в 1986 році, документів, що
підтверджують факт проживання в населеному пункті, віднесеному до зони
відчуження.
Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при
Мінсоцполітики, до складу якої, крім його фахівців, входять представники
МОЗ, ДАЗВ, МВС, Міноборони, Київської облдержадміністрації та
громадських об’єднань, статутна діяльність яких пов’язана із соціальним
захистом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(за згодою), за поданням уповноважених органів.
Особові справи громадян надсилаються на розгляд комісій, зазначених
в абзацах першому і другому цього пункту, за рішенням регіональних
комісій.
14. Рішення комісій, зазначених у пункті 13 цього Порядку, є
підставою для видачі посвідчень відповідної категорії. У разі встановлення
такими комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної
категорії таке посвідчення на підставі рішення таких комісій підлягає
вилученню уповноваженими органами.
_____________________
Додаток 1
до Порядку
ВКЛАДКА № __________
до посвідчення дитини з інвалідністю,
пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи
Серія Д № ___________________________
Прізвище ____________________________
Ім’я _________________________________
По батькові __________________________
Дійсна до ___ _________ _________ р.
Вкладка без посвідчення недійсна ____________________________
(установа, яка видала вкладку)
Керівник установи _________________________ ___ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 2
до Порядку
Держадміністрація ___________________________________
ДОВІДКА № ____________
Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
народження ______________________________________, який (яка) є
(рік народження)
неповнолітньою дитиною померлого (померлої) громадянина (громадянки)
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
потерпілих (необхідне підкреслити) категорії ________, смерть якого (якої)
пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Довідка є підставою для надання пільг і компенсацій, передбачених
статтями ___________________ Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Заступник голови
держадміністрації ______________________
(підпис, ініціали та прізвище)___ ___________ р.


МП
_____________________
Додаток 3
до Порядку
Облдержадміністрація _________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № _____________
Виданої громадянину (громадянці) _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) на 26 квітня 1986 р. постійно проживав (проживала) і
був (була) прописаний (прописана) в _______________________________
________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
______________________________________ області і в установленому
порядку евакуйований (евакуйована) ____ ___________ ____ р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 2) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку __________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

Довідку одержав (одержала) _____________________
(підпис, ініціали та прізвище)____ _________ р.


МП
2 Продовження додатка 3
Облдержадміністрація _________________________________
ДОВІДКА № ___________
Виданої громадянину (громадянці) _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) на 26 квітня 1986 р. постійно проживав (проживала) і
був (була) прописаний (прописана) в ________________________________
_________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
_____________________________________ області і в установленому
порядку евакуйований (евакуйована) __ _______ ____ р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 2) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Заступник голови
облдержадміністрації _____________________
(підпис, ініціали та прізвище)____ _________ р.


МП
_____________________
Додаток 4
до Порядку
Облдержадміністрація ________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № ___________________
Виданої громадянину (громадянці) _____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________
про те, що він (вона) з моменту аварії по _____________________________
постійно проживав (проживала) в зоні безумовного (обов’язкового)
відселення у ______________________________________________ області.
(найменування населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 2) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку _______________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) _______________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 4
Облдержадміністрація ________________________________________
ДОВІДКА № ______________
Видана громадянину (громадянці) ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________
про те, що він (вона) з моменту аварії по ______________________
постійно проживав (проживала) в зоні безумовного (обов’язкового)
відселення у _____________________________________________ області.
(найменування населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 2) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
облдержадміністрації _________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
МП
_____________________
Додаток 5
до Порядку
Держадміністрація __________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № __________
Виданої громадянину (громадянці) ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживав (проживала) на території зони
безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на
день аварії або станом на 1 січня 1993 р. прожив (прожила) у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території
зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років у
__________________________________________________________ області
(найменування населеного пункту)
та відселений (відселена) або самостійно переселився (переселилася) з цієї
території.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 3) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку _____________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) ______________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 5
Держадміністрація ___________________________________________
ДОВІДКА № ________
Видана громадянину (громадянці) _____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживав (проживала) на території зони
безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на
день аварії або станом на 1 січня 1993 р. прожив (прожила) у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території
зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років у
__________________________________________________________ області
(найменування населеного пункту)
та відселений (відселена) або самостійно переселився (переселилася) з цієї
території.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 3) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації ________________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
____________________
Додаток 6
до Порядку
Держадміністрація _____________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № ___________________
Виданої громадянину (громадянці) _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює чи постійно
навчається в зоні безумовного (обов’язкового) та гарантованого
добровільного відселення за умови, що він (вона) станом на 1 січня 1993 р.
проживав (проживала) або відпрацював (відпрацювала) чи постійно
навчався (навчалася) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не
менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не
менше трьох років у ________________________________________ області.
(найменування населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 3) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку ________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) _________________________ __ ________ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 6
Держадміністрація ____________________________________________
ДОВІДКА № ____________________
Видана громадянину (громадянці) _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює чи постійно
навчається в зоні безумовного (обов’язкового) та гарантованого
добровільного відселення за умови, що він (вона) станом на 1 січня 1993 р.
проживав (проживала) або відпрацював (відпрацювала) чи постійно
навчався (навчалася) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не
менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не
менше трьох років у ________________________________________ області.
(найменування населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 3) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації __________________________ ___ _________ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 7
до Порядку
Підприємство, установа, організація _____________________________
ДОВІДКА № ____________________
Видана громадянину (громадянці) ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) працював (працювала) з _______ ___ р.
по ______ ____ р. у населеному пункті _____________________________
на посаді ______________________________________________________,
виконував (виконувала) роботи ___________________________________ .
Довідка є підставою для видачі посвідчень особам, які працювали з
моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не
менше трьох місяців протягом 1986—1987 років за межами зони
відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за
радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, і дає право на
пільги, передбачені статтею 24 Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Керівник _________________________ __ _______ _____ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 8
до Порядку
Держадміністрація __________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № _________
Виданої громадянину (громадянці) _____________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
який (яка) народився (народилася) _______________ р., про те, що його (її)
(число, місяць, рік)
батько (мати) ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або
потерпілим від Чорнобильської катастрофи (необхідне підкреслити)
категорії ______.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені зазначеним
Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням свідоцтва про народження.
Посадова особа,
яка видала довідку ________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) _________________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 8
Держадміністрація __________________________________________
ДОВІДКА № _________
Видана громадянину (громадянці) ______________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
який (яка) народився (народилася) ______________ р., про те, що його (її)
(число, місяць, рік)
батько (мати) ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або
потерпілим від Чорнобильської катастрофи (необхідне підкреслити)
категорії _______.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені зазначеним
Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням свідоцтва про народження.
Заступник голови
держадміністрації ____________________________ __ _________ ____ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 9
до Порядку
Держадміністрація ___________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № _______________
Виданої громадянину (громадянці) _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________,
який (яка) проживав (проживала) на момент аварії або постійно навчався
(навчалася) після аварії не менше одного року в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення, не менше двох років в зоні гарантованого
добровільного відселення, не менше трьох років в зоні посиленого
радіоекологічного контролю у _______________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________ області
з ___ ________ р. по ___ _______ р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені зазначеним
Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням свідоцтва про народження.
Посадова особа,
яка видала довідку ________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) _________________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 9
Держадміністрація ____________________________________________
ДОВІДКА № ____________________
Видана громадянину (громадянці) _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________,
який (яка) проживав (проживала) на момент аварії або постійно навчався
(навчалася) після аварії не менше одного року в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення, не менше двох років в зоні гарантованого
добровільного відселення, не менше трьох років в зоні посиленого
радіоекологічного контролю у _______________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________ області
з ___ ________ р. по ___ _______ р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені зазначеним
Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням свідоцтва про народження.
Заступник голови
держадміністрації ________________________ ____ _________ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 10
до Порядку
Держадміністрація ____________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № __________________
Виданої громадянину (громадянці) ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) у період з 26 квітня по 30 червня 1986 р. проживав
(проживала) постійно (тимчасово) з ________ по _______ 1986 р.
у ___________________________ _____________________________ області
(найменування населеного пункту)
де середня доза опромінення щитовидної залози, визначена для дітей віком
від 0 до трьох років, становила ___ сГр, для дітей віком від трьох до
18 років __ сГр.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені зазначеним
Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням свідоцтва про народження.
Посадова особа,
яка видала довідку ________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) ______________________ __ ______ ____ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 10
Держадміністрація ___________________________________________
ДОВІДКА № ____________________
Видана громадянину (громадянці) ________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) у період з 26 квітня по 30 червня 1986 р. проживав
(проживала) постійно (тимчасово) з ________ по _______ 1986 р.
у ___________________________ ____________________________області,
(найменування населеного пункту)
де середня доза опромінення щитовидної залози, визначена для дітей
віком від 0 до трьох років, становила ____ сГр, для дітей віком від трьох
до 18 років ____ сГр.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені зазначеним
Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням свідоцтва про народження.
Заступник голови
держадміністрації _________________________ ____ __________ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 11
до Порядку
Держадміністрація __________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ № ___________________
Виданої громадянину (громадянці) ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює чи постійно
навчається на території зони посиленого радіоекологічного контролю і
станом на 1 січня 1993 р. проживав (проживала) або відпрацював
(відпрацювала) чи навчався (навчалася) в цій зоні не менше чотирьох років,
у _______________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________ області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 4) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку ___________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Довідку одержав (одержала) _________________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
2 Продовження додатка 11
Держадміністрація ______________________________
ДОВІДКА № ____________________
Видана громадянину (громадянці) ________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює чи постійно
навчається на території зони посиленого радіоекологічного контролю і
станом на 1 січня 1993 р. проживав (проживала) або відпрацював
(відпрацювала) в цій зоні не менше чотирьох років, у років, у
_______________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________ області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія 4) відповідно до статті 14 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” і дає право на пільги, передбачені
зазначеним Законом.
Довідка дійсна з пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _______________________ __ _______ р.
(підпис, ініціали та прізвище)
МП
_____________________
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС у 19__році
(Категорія 1)
Серія А №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення є особою з інвалідністю і має право на пільги
та компенсації, встановлені Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Строк дії _____________________, група інвалідності ______
МП ________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
___________________________________________________________________________________
(підпис керівника)
Строк дії _____________________, група інвалідності _____
МП ________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
___________________________________________________________________________________
(підпис керівника)


________________________
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації
ядерних аварій
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації ядерних аварій


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації ядерних аварій
(Категорія 1)
Серія Я №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення є особою з інвалідністю і має право на пільги
та компенсації, встановлені Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Строк дії _____________________, група інвалідності ______
МП ________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
________________________________________________________________________________
(підпис керівника)
Строк дії _____________________, група інвалідності _____
МП ________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
____________________________________________________________________________________
(підпис керівника)


________________________
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого
від Чорнобильської катастрофи
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської
катастрофи


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської катастрофи
(Категорія 1)
Серія Б №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення є особою з інвалідністю і має право на пільги
та компенсації, встановлені Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Строк дії _____________________, група інвалідності ______
МП _______________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_______________________________________________________________________________
(підпис керівника)
Строк дії _____________________, група інвалідності ______
МП _______________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
__________________________________________________________________________________
(підпис керівника)


________________________
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого
від радіаційного опромінення
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від радіаційного
опромінення


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від радіаційного опромінення
(Категорія 1)
Серія Я №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення є особою з інвалідністю і має право на пільги
та компенсації, встановлені Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Строк дії _____________________, група інвалідності ______
МП _______________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
___________________________________________________________________________________
(підпис керівника)
Строк дії _____________________, група інвалідності ______
МП _______________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
___________________________________________________________________________________
(підпис керівника)


________________________
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС у 19__році
(Категорія 2)
Серія А №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації ядерних аварій


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації ядерних аварій
(Категорія 2)
Серія Я №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого
від радіаційного опромінення
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від радіаційного
опромінення


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від радіаційного опромінення
(Категорія 2)
Серія Я №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого
від Чорнобильської катастрофи
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської
катастрофи


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської катастрофи
(Категорія 2)
Серія Б №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС у 19__році
(Категорія 3)
Серія А №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації ядерних аварій


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Учасник ліквідації ядерних аварій
(Категорія 3)
Серія Я №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської
катастрофи


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської катастрофи
(Категорія 3)
Серія Б №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської
катастрофи


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Потерпілий від Чорнобильської катастрофи
Серія Г №
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення дитини, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
Дитина, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Дитина, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи
Серія Д №
Прізвище __________________________________________
Ім’я ______________________________________________
По батькові ________________________________________
Дата видачі __ ________________20__ р.
Свідоцтво про народження: серія ___ № ____________
__________________________________________________
(ким і коли видано)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ
ДО ДОСЯГНЕННЯ ПОВНОЛІТТЯ
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


________________________
Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗРАЗОК
посвідчення
Лицьовий бік

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ


Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ
Дружина (чоловік) померлого (померлої) громадянина
(громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС (потерпілих) категорії __, смерть якого
(якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою або участю у
ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях,
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних
робіт, опікун дітей померлого (померлої) громадянина
(громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською
катастрофою
(необхідне підкреслити)
Прізвище ________________________
Ім’я ____________________________
По батькові ______________________
Підпис __________________________
Дата видачі __ _____________20__ р.
МП _______________________________
(установа, яка видала посвідчення)

ФОТО
3 × 4 см

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 р. №
Пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
передбачені статтями _________________ Закону України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”
ПОСВІДЧЕННЯ Є БЕЗСТРОКОВИМ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Строк дії для опікуна – до ___ _________________20___ р.
_____________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
_____________________________________________________________________
(підпис керівника)
МП


_____________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1992 р. № 674
1. В абзаці другому постановляючої частини слова і цифри “учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілого від
Чорнобильської катастрофи відповідної категорії за зразками,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р.
№ 51 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71)” замінити словами
“учасника ліквідації ядерних аварій або потерпілого від радіаційного
опромінення, відповідної категорії за встановленим зразком”.
2. У Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин
від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 4:
в абзаці першому слова “учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС” замінити словами “учасника ліквідації ядерних
аварій”;
підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) довідки, що підтверджує безпосередню участь у ліквідації інших
ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на
них регламентних робіт, виданої відповідною військовою частиною або
архівною установою, до якої було передано первинні підтвердні документи
на зберігання;”;
2) у пункті 5 слова “потерпілого від Чорнобильської катастрофи”
замінити словами “потерпілого від радіаційного опромінення”.
_____________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501
“Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 245).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 739
“Про продовження строку видачі посвідчень громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1993 р., № 1—2,
ст. 33).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 218
“Про внесення змін до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 177).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 404
“Про часткову зміну пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1995 р.,
№ 8, ст. 209).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51
“Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 5, с. 71).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 620
“Про внесення доповнень до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Офіційний вісник
України, 1998 р., № 19, ст. 681).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1638
“Про продовження терміну перевірки правильності видачі посвідчень
“Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (Офіційний
вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1549).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1999 р. № 979
“Про продовження терміну дії посвідчень “Учасник ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23,
ст. 1046).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1105
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня
1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1592).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 563
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня
1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1637).
2
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р.
№ 1283 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52,
ст. 3320).
12. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).
13. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1992 р. № 674 і від 20 січня 1997 р. № 51, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 6
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 242).
_____________________  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних