СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2017 р. № 983-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щороку до 15 лютого Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67


 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 р. № 983-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів

1.

Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів" (реєстраційний номер 5548)

Мінекономрозвитку

до прийняття Закону України

прийняття Закону України

2.

Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України: 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстраційний номер 2456-д); 
Про страхування (реєстраційний номер 1797-1); 
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстраційний номер 3670); 
Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя (реєстраційний номер 0958); 
Про фінансовий лізинг (реєстраційний номер 6395);
Про кредитні спілки (реєстраційний номер 6405)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

до прийняття Законів України

прийняття Законів України

3.

Вжиття заходів до забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності Закону України "Про захист прав споживачів" відповідним актам законодавства ЄС

Мінекономрозвитку 
МЗС

2017-2018 роки

надіслання до Європейської Комісії в установленому порядку відповідного звернення

4.

Подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України за результатами офіційного оцінювання, проведеного Європейською Комісією, у разі потреби пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів"

Мінекономрозвитку

2018-2020 роки

приведення Закону України "Про захист прав споживачів" у відповідність з відповідними актами законодавства ЄС у разі потреби

5.

Розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів, у якому передбачити: 
імплементацію законодавчих актів Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, зокрема директив, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; 
поширення дії Закону України "Про захист прав споживачів" на всі види продукції (харчової та нехарчової), послуг і робіт для споживачів; 
створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів; 
сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку; 
захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі; 
захист прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб з вадами розумового та фізичного розвитку

Мінекономрозвитку 
заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
громадські об'єднання споживачів (за згодою)

2020 рік

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України

Розвиток взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями споживачів, представниками бізнесу

6.

Проведення семінарів для представників громадських об'єднань споживачів та суб'єктів господарювання (виробників, імпортерів та розповсюджувачів продукції) з метою обговорення питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів

Держпродспоживслужба
Нацкомфінпослуг (за згодою) 
Київський національний торговельно-економічний 
університет (за згодою)

2017-2020 роки

розміщення звіту про проведені семінари на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби

7.

Проведення нарад, семінарів, засідань за круглим столом щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення

Держпродспоживслужба Мінекономрозвитку 
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
Нацкомфінпослуг (за згодою) 
НКРЕКП (за згодою) 
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
громадські об'єднання споживачів (за згодою)

постійно

проведення нарад, семінарів, засідань за круглим столом

8.

Вивчення європейського досвіду щодо створення та функціонування консультаційних центрів для споживачів

Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики 
Держпродспоживслужба
Нацкомфінпослуг (за згодою) 
НКРЕКП (за згодою) 
Антимонопольний комітет 
НКРЗІ (за згодою) 
Київський національний торговельно-економічний університет (за згодою) 
громадські об'єднання споживачів (за згодою)

2018-2019 роки

подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо доцільності створення консультаційних центрів для споживачів в Україні

9.

Включення до програм соціально-економічного та культурного розвитку питань захисту прав споживачів

органи місцевого самоврядування (за згодою) 
громадські об'єднання споживачів (за згодою)

2019 рік

затверджені програми

Інформаційна підтримка споживачів

10.

Забезпечення функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Мінекономрозвитку 
ДФС 
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2017-2020 роки

функціонування інформаційної системи про продукцію, що становить серйозний ризик

11.

Створення на офіційних веб-сайтах державних органів окремих розділів для висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів

Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики 
МОЗ 
МОН 
Держпродспоживслужба
Нацкомфінпослуг (за згодою) 
НКРЕКП (за згодою) 
НКРЗІ (за згодою)

-"-

постійна інформаційна підтримка споживачів

12.

Надання органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо створення на власних офіційних веб-сайтах окремих розділів для висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів

Мінекономрозвитку 
органи місцевого самоврядування (за згодою)

2017-2018 роки

-"-

13.

Виготовлення та розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів для громадян щодо їх прав як споживачів

Держпродспоживслужба
Мінекономрозвитку

2018-2020 роки

-"-

14.

Створення консультаційно-інформаційних служб "гаряча лінія" з питань захисту прав споживачів в місцевих органах виконавчої влади

місцеві держадміністрації

2018-2019 роки

створені консультаційно-інформаційні служби "гаряча лінія"

15.

Висвітлення на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби публікацій щодо випробувань споживчих товарів, проведених в акредитованих лабораторіях на замовлення громадських об'єднань споживачів, та сприяння розміщенню таких публікацій у засобах масової інформації

Держпродспоживслужба

постійно

постійна інформаційна підтримка споживачів

16.

Проведення аналізу звернень споживачів структурними підрозділами з питань захисту прав споживачів при виконавчих органах місцевих рад

органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку

надання Мінекономрозвитку інформації про результати аналізу звернень споживачів

Освітні та просвітні програми з питань захисту прав споживачів

17.

Забезпечення розроблення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з урахуванням європейського та міжнародного досвіду

НАДС 
МОН 
Мінеконорозвитку 
Мінагрополітики 
Держпродспоживслужба
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою) 
Київський національний торговельно-економічний університет (за згодою) 
інші заклади освіти (за згодою) 
громадські об'єднання споживачів (за згодою)

2017-2019 роки

розроблені професійні програми

18.

Проведення навчання з питань захисту прав споживачів державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування

НАДС 
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою) 
Держпродспоживслужба
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
Київський національний торговельно-економічний університет (за згодою) 
інші заклади освіти (за згодою)

2018-2020 роки

забезпечення органів виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, та органів місцевого самоврядування кваліфікованими кадрами

19.

Підготовка та видання навчальних посібників (матеріалів) з питань захисту прав споживачів

МОН 
Мінекономрозвитку 
Держпродспоживслужба
заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
Нацкомфінпослуг (за згодою) 
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
громадські об'єднання споживачів (за згодою) 
Київський національний торговельно-економічний університет (за згодою)

2019-2020 роки

забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами

20.

Удосконалення та затвердження навчальних програм курсу за вибором "Основи споживчих знань" для початкової, основної та старшої школи

МОН 
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

2019 рік

затверджені навчальні програми для закладів загальної середньої освіти курсу за вибором "Основи споживчих знань"

21.

Організація та проведення конкурсу "Молодь тестує якість"

МОН 
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

щороку

проведення конкурсу "Молодь тестує якість"

22.

Включення в навчальну програму з громадянської освіти для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти питань щодо споживчих знань

МОН

2018 рік

підвищення споживчої освіти в закладах загальної середньої освіти

23.

Розроблення методичних рекомендацій з питань споживчої освіти для вчителів закладів загальної середньої освіти

МОН 
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

-"-

підвищення споживчої освіти в закладах загальної середньої освіти

24.

Проведення семінарів з питань споживчої освіти для методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти

МОН 
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2018-2020 роки

підвищення кваліфікації методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти у сфері захисту прав споживачів

25.

Розроблення освітніх програм підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, магістр за спеціалізацією "Експертиза товарів та послуг"

заклади вищої освіти (за згодою) 
МОН

2019-2020 роки

підготовка фахівців у сфері захисту прав споживачів

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних