СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо зміни типу, перейменування НВК «Лозівський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Скориківської сільської ради Тернопільської області

Дата: 22.04.2021 14:43
Кількість переглядів: 382

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо зміни типу, перейменування

НВК  «Лозівський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Скориківської сільської ради Тернопільської  області

 

І.       Найменування організатора громадського обговорення

Скориківська сільська рада   

ІІ.     Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

-        початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

-        гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

-        ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» абзац 14  викласти у такій редакції:

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення , який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення»

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки мешканців Скориківської громади щодо зміни типу та перейменування закладу загальної середньої освіти навчально-виховного комплексу «Лозівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Скориківської сільської ради Тернопільської  області» в Лозівську гімназію Скориківської сільської ради Тернопільської області.

Запрошуємо  долучитися до громадського обговорення проєкту рішення сесії Скориківської сільської  ради «Про зміну типу, перейменування

НВК  «Лозівський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Скориківської сільської ради Тернопільської  області», яким передбачено зміну типу та перейменування закладу загальної середньої освіти навчально-виховного комплексу «Лозівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Скориківської сільської ради Тернопільської  області» (Код ЄДРПОУ 40113420) в Лозівську гімназію Скориківської сільської ради Тернопільської області із початковим та дошкільним структурним підрозділом.

         Освітня галузь Скориківської територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.     

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Згідно чинного законодавства для продовження надання освітніх послуг у  2022 році НВК «Лозівський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» буде перейменовано в Лозівську гімназію.

ІV . Формат проведення громадського обговорення

До громадського обговорення запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Скориківської сільської ради, керівник та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, жителі сіл Лозівка, Терпилівка Скориківської сільської ради.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 17.00 години 22.04.2022 р.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  НВК «Лозівський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом НВК з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:

Скориківська сільська рада,

47814 Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,  с.Скорики,  вул. Б.Хмельницького, 1б (03543)2-61-31

E-mail.: skoriky_radaotg@ ukr.net

Термін подачі: до 22.04.2022 р.

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення

начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Скориківської сільської ради Дячук Т.Є.

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Скориківської сільської ради та сайті закладу освіти.

 

 

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від  _______________ 2022 року                                                          № ____

Про зміну типу, перейменування

НВК  «Лозівський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

Скориківської сільської ради Тернопільської  області

         Керуючись п. 30 частини 1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. ст. 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, сільська рада  

вирішила:

1/ Змінити тип та перейменувати заклад загальної середньої освіти навчально-виховний комплекс  «Лозівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Скориківської сільської ради Тернопільської  області» (Код ЄДРПОУ 40113420) в Лозівську гімназію Скориківської сільської ради Тернопільської області.

2/ Визнати Лозівську гімназію Скориківської сільської ради Тернопільської області із початковим та дошкільним структурним підрозділом правонаступником майна, прав та зобов’язань навчально-виховного комплексу  «Лозівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Скориківської сільської ради Тернопільської  області».

3/Враховуючи зміну типу та найменування  закладу, затвердити Статут Лозівської гімназії Скориківської сільської ради Тернопільської області в новій редакції, що додається. 

4/Уповноважити директора навчально-виховного комплексу  «Лозівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Скориківської сільської ради Тернопільської  області» Хому Ю.С. підписати Статут в новій редакції.

5/Директору навчально-виховного комплексу  «Лозівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Скориківської сільської ради Тернопільської  області» Хомі Ю.С.:

1)      попередити працівників про можливі зміни істотних умов праці або можливе звільнення у зв’язку із зміною типу та перейменуванням;

2)      подати відповідні документи для державної реєстрації змін, які містяться в ЄДР щодо закладу освіти, згідно з вимогами чинного законодавства України.

6.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти , соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

 

Сільський голова                                                        Ілько СТАХУРСЬКИЙ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних