СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Скориківської сільської ради «Про реорганізацію Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області»

Дата: 22.04.2021 16:02
Кількість переглядів: 413

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Скориківської сільської ради «Про реорганізацію Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області»

І. Найменування організатора громадського обговорення

Скориківська сільська рада    

ІІ. Мета і  шляхи досягнення:

  • врахування думки жителів села Кошляки  про реорганізацію Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільської області з метою приведення освітньої мережі Скориківської  сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів.

ІІІ. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: підставою для прийняття проєкту рішення Скориківської сільської ради «Про реорганізацію Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради

Тернопільської області» є статті 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України.

         У Кошляківській ЗОШ І-ІІ ступенів спостерігається динаміка на зменшення кількості учнів: на сьогодні функціонує лише 3  повних класів з загальною кількістю 34 учні, з них у 8 класі – 8 учнів, 9 класі – 7 учнів. У 4 класі (в складі класу- комплекту) навчається 4 учні, що не дасть змоги на наступний навчальний рік сформувати клас.

         Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти навчальні заняття з учнями проводитимуться для групи здобувачів освіти і оплата праці педагогічних працівників буде здійснюватися відповідно до розрахунку не більше ніж на одного здобувача освіти, тобто за  8 годин на тиждень.

Задекларований принцип Нової української школи – забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до якісної освіти незалежно від їхнього місця проживання з визначенням необхідності підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти, не буде забезпечено.

З 01.09.2022 року, після проведення оптимізації, 12 учнів Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів будуть забезпечені підвезенням до опорного закладу Скориківської сільської ради, де школярі здобуватимуть освіту у повних класах. У цих учнів з'явиться більше можливостей для реалізації здібностей, участі в різноманітних заходах та інше.    

Загальне число годин викладацької роботи по тарифікації в I-IV класах -52 години, в VІІІ- ІХ класах – 72 години (4 штатні одиниці). Частину цих предметів викладають сумісники, частину – нефахівці, що впливає на створення належних умов для забезпечення якості освіти.

Здобувачі освіти Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів не охоплені позашкільною роботою: гурткова робота в закладі не ведеться, а також у навчальному плані не передбачені додаткові години варіативної складової навчального плану.

         Із загальної площі школи на 1 учня припадає 58,7 кв. м, що свідчить про неефективність використання шкільних приміщень. Частина приміщення школи використовується дошкільним навчальним закладом, частина -Новосільською дитячою музичною школою.

На сьогодні чимало жителів села вбачає проблему діяльності Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів тільки в намірах влади закрити школу через

відсутність належної кількості учнів, тобто, наповнюваності, а, також, через великі витрати на його утримання. А тому і вирішення проблеми вбачають тільки в тому, щоб «відстояти» школу, лише б школа працювала, а в іншому випадку, на їх переконання, немає школи – немає села.

Проблема в тому, що на сьогодні класи Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів мають низьку наповнюваність, а організація індивідуального навчання в подальшому не дасть змоги розвивати у дітей такі важливі компетенції для сучасного глобалізованого суспільства, як то: ефективна комунікативна здатність, уміння працювати в команді, проактивність в умовах конкуренції, готовність до постійного навчання, що диктується динамічними змінами на ринку праці.

А якщо говорити за поширене твердження, що немає школи - немає села, то знову ж, якщо в селі залишилося настільки мало дітей, що школа стала категорично малокомплектною, то це не тому, що щось не так зі школою, чи не допрацьовує влада.

Це закономірні процеси, які існують в усьому світі і в Україні зокрема, – просто немає необхідності у великій кількості людей, задіяних у сільському господарстві, тому щоз’явилася нова потужна сільськогосподарська техніка та нові технології, які непотребують застосування ручної праці.

Але від цього не повинні страждати діти. Вони не повинні ні в чому уступати своїм ровесникам та мати добрий старт для дорослого життя. І тоді уродженці села зможуть продовжити добрі традиції своїх відомих земляків, які прославили рідний край своїми досягненнями та звершеннями.

3.1. Фінансово-економічне обґрунтування.

Штатним розписом для забезпечення функціонування закладу передбачено 6,88 штатних одиниць педагогічного персоналу та 8  штатних одиниць іншого персоналу.

Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1088 від 27.12.2017 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». Відповідно до вищезазначеної формули розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту учнів закладів загальної освіти станом на 01 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду. Розрахункова наповнюваність класу для сільської місцевості становить 12 учнів. Так як село Кошляки знаходиться у складі сільської територіальної громади, де кількість сільського населення становить 100%, фінансування закладу освіти здійснюється як для закладу освіти села. Тобто наповнюваність у класах має бути не меншою ніж 12 учнів, а у цьому закладі на сьогодні функціонує лише 3 класи, немає 5,6,7 класів, найбільше 9 учнів у класі.

Отже, Кошляківська ЗОШ І-ІІ ступенів фінансується за рахунок коштів інших закладів освіти Скориківської сільської ради та за рахунок бюджету сільської територіальної громади.    

Кошторисом на утримання закладу на 2021 рік передбачено 1 440 534 грн. з освітньої субвенції та 1 141 951 грн. з місцевого бюджету.

 Потреба на 2021 рік для забезпечення закладу Кошляківської ЗОШ складає:

заробітна плата педагогічним працівникам                 1 180 735 грн.

нарахування                                                                      259 799 грн.

заробітна плата не педагогічним працівникам           765 258 грн.

нарахування                                                                     159 277 грн.

придбання предметів та матеріалів                            72 463 грн.

продукти харчування                                                      13 442 грн.

електроенергія                                                                33137 грн.

газ                                                                                     75 000 грн.

Вартість утримання одного здобувача освіти у закладі складає 75 955 грн. Показник включає витрати на електроенергію, комунальні послуги, опалення, харчування учнів, оплату праці педагогічних та непедагогічних працівників. В той час як середній показник вартості утримання одного здобувача освіти по громаді становить 23 039 грн.

3.2. Правові аспекти

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про  реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу закладу загальної середньої освіти  приймає його засновник.

3.3. Прогноз результатів

Реалізація даного рішення підвищить якісний показник освіти, рівень підготовки здобувачів освіти, вміння учнів набувати навичок спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські риси, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності у конкурентному учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації до кращих результатів у навчанні. Учні початкової ланки будуть забезпечені за всіма вимогами облаштування Нової Української Школи, де кожен педагог – професіонал своєї справи, де учні здобувають в повному обсязі знання за новими стандартами освіти і будуть впевнено, комфортно почуватися в колективі однолітків. Знизиться вартість утримання одного учня, будуть вивільнені кошти для покращення фінансування освітньої галузі громади, дасть економію коштів.

ІV. Формат проведення громадського обговорення

До громадського обговорення запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Скориківської сільської ради, керівник та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, жителі села Кошляки Скориківської сільської ради.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 17.00 години 22.04.2022 р.

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом НВК з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

V. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень)  

Скориківська сільська рада,

47814 Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,  с. Скорики,  вул. Б.Хмельницького, 1б (03543)2-61-31

E-mail.: skoriky_radaotg@ ukr.net

Термін подачі: до 22.04.2022 р.

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Скориківської сільської ради Дячук Т.Є.

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення проєкту

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Скориківської сільської ради та сайті закладу освіти.

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  _______________ 2022 року                                                          № ____

Про реорганізацію Кошляківської

ЗОШ І-ІІ ступенів

Скориківської сільської ради

Тернопільcької області 

         Керуючись п. 30 частини 1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. ст. 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення освітньої мережі Скориківської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів, сільська рада  

вирішила:

1.Припинити діяльність закладу загальної середньої освіти Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області  (код ЄДРПОУ 24619715) шляхом реорганізації в Кошляківську початкову школу Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області.

2.Визнати Новосільську гімназію імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області правонаступником майна, прав та зобов’язань Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області.

3.Створити комісію з реорганізації Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області  (код ЄДРПОУ 24619715) в складі:

Корчун Світлана Олексіївна, директор Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області, голова ліквідаційної комісії, (ідентифікаційний код -    ),

– бухгалтер Скориківської сільської ради, секретар комісії, (ідентифікаційний код -    ),

- бухгалтер Скориківської сільської ради, член комісії,(ідентифікаційний код - ),

4.Визначити місце знаходження комісії:

47822, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Кошляки, вул.Шевченка, будинок 30.

5.Комісії з реорганізації Кошляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільcької області  вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, зазначених в п. 1 цього рішення, в тому числі:

- забезпечити подання державному реєстраторові необхідних документів для

внесення до єдиного державного реєстру записів про припинення юридичної

особи, в установлений законом строк,

- попередити всіх працівників, що перебувають в трудових відносинах з

юридичною особою, зазначеними в п. 1 цього рішення, про їх можливе наступне вивільнення,

- провести інвентаризацію майна та коштів юридичної особи, що ліквідується, та скласти передавальні акти,

- передати документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, до архівної

установи в установленому законодавством порядку.

6.Встановити, що строк для заявлення кредиторами своїх вимог становить  не менше двох місяців з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації відповідної юридичної особи.

7.Бухгалтерії Скориківської сільської ради вжити заходів для відображення в балансі змін в складі рухомого та нерухомого майна, що передається (перезакріплюється) від юридичної особи, що ліквідовується до юридичної особи – правонаступника.

8.Враховуючи зміну типу та найменування закладу, затвердити Положення про Кошляківську початкову школа Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області в новій редакції, що додається. 

9.Уповноважити директора Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області Липку Н.М. підписати Положення про Кошляківську початкову школа Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області.

10.Директору Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області Липці Н.М.:

- розробити та подати на погодження штатний розпис філії,

- забезпечити учням можливість продовжити здобуття базової середньої освіти в закладі освіти та підвезення (у разі потреби) учнів до закладу освіти.

11.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

Сільський голова                                                        Ілько СТАХУРСЬКИЙ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних