СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєктів рішення сесії щодо зміни типу та перейменування Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького, перейменування філій

Дата: 22.04.2021 15:30
Кількість переглядів: 421

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєктів рішення сесії щодо зміни типу та перейменування Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького, перейменування філій

1. Найменування організатора громадського обговорення – Скориківська сільська рада.

ІІ.     Нормативне забезпечення:

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей».

Зокрема Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття (профільної) середньої освіти.

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради». Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України  від 15.12.2020 № 1081-IX

Стаття 103-2. Освітня субвенція

1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.    

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.    

Враховуючи те, що при перейменуванні закладу освіти на ліцей необхідно, щоб заклад відповідав умовам, які висуваються законодавцем до функціонування ліцеїв.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);

функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених Законом;

забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством.

Новосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області  не  може бути реорганізована  у ліцей, тому що не буде дотримана сама перша умова - кількість учнів 10 класу не відповідає вимогам чинного законодавства  (не менше двох десятих класів з наповнюваністю  по 28 учнів).

Згідно чинного законодавства для продовження надання освітніх послуг у  2022 році заклад  необхідно реорганізувати  в гімназію з дошкільним та початковими структурними підрозділами, тобто змінити тип, перейменувати заклад та його філії.

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки жителів Скориківської громади щодо перейменування, перепрофілювання (зміни типу) опорного закладу – Новосільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області, перейменування його філій.

ІVФото без опису . Формат проведення громадського обговорення

До громадського обговорення запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Скориківської сільської ради, керівник та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, мешканці сіл громади.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 17.00 години 22.04.2022 р.

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Новосільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу  з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

У разі карантинних обмежень, спричинених поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі.

V. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) 

Скориківська сільська рада,

47814 Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,  с. Скорики,  вул. Б.Хмельницького, 1б (03543)2-61-31

E-mail.: skoriky_radaotg@ ukr.net

Термін подачі: до 22.04.2022 р.

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Скориківської сільської ради Дячук Т.Є.

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення проєкту

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Скориківської сільської ради та сайті закладу освіти.

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від  _______________ 2022 року                                                          № ____

Про зміну типу та перейменування

Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

імені Мирона Зарицького Скориківської

сільської ради Тернопільcької області

Керуючись п. 30 частини 1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. ст. 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, у зв’язку з відсутністю необхідної кількості учнів, сільська рада

вирішила:

1.Змінити тип та перейменувати Новосільську ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області (код ЄДРПОУ 24619612) у Новосільську  гімназію Скориківської сільської ради Тернопільської області.

2.Визнати Новосільську гімназію Скориківської сільської ради Тернопільської області правонаступником майна, прав та зобов’язань Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області.

3.Враховуючи зміну типу, найменування закладу, зміну найменування філій, затвердити Статут Новосільської  гімназії Скориківської сільської ради Тернопільської області в новій редакції, що додається. 

4.Уповноважити директора Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області Липку Н.М. підписати Статут в новій редакції.

5.  Директору Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільcької області Липці Н.М.

1)       попередити працівників про можливі зміни істотних умов праці або можливе звільнення у зв’язку із зміною типу та перейменуванням;

2)      подати відповідні документи для державної реєстрації змін, які містяться в ЄДР щодо закладу освіти, згідно з вимогами чинного законодавства України.

3) розробити та подати у відділ освіти, культури, молоді і спорту Скориківської сільської ради на погодження штатний розпис закладу до 01серпня 2022 року.

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти , соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

Сільський голова                                                        Ілько СТАХУРСЬКИЙ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  _______________ 2022 року                                                          № ____

Про перейменування НВК «Гнилицький загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад» філія Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області

 

Керуючись п. 30 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст.ст. 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, сільська рада

вирішила:

1. Перейменувати навчально-виховний комплекс «Гнилицький загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад» філія Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області (47820, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Гнилиці, вул. Зарічна 1)  у Гнилицьку початкову школа Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області із дошкільним структурним підрозділом.

2.      Враховуючи зміну найменування філії, затвердити Положення про Гнилицьку початкову школу Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області із дошкільним структурним підрозділом.

 3.     Уповноважити директора Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області Липку Н.М. підписати Положення в новій редакції.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти , соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

Сільський голова                                                        Ілько СТАХУРСЬКИЙ

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  _______________ 2022 року                                                          № ____

Про перейменування Шельпаківської філії Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області

Керуючись п. 30 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст.ст. 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, сільська рада

вирішила:

1. Перейменувати Шельпаківську філію Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області (47810, Тернопільська обл., Підволочиський район, село Шельпаки, вул. Шельпаки, будинок 51)  у Шельпаківську початкову школу Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області.

2.     Враховуючи зміну найменування філії, затвердити Положення про Шельпаківську початкову школу Новосільської гімназії імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області.

 3.     Уповноважити директора Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області Липку Н.М. підписати Положення в новій редакції.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти , соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

Сільський голова                                                        Ілько СТАХУРСЬКИЙ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних