СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

ПОСЛУГИ

Дата: 13.03.2024 09:49
Кількість переглядів: 128

Перелік  послуг

« Служби у справах дітей»

виконавчого комітету Скориківської сільської ради

 

1 - Надання висновку про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

Служба у справах дітей виконавчого комітету Скориківськоїсільської ради

Перелік необхідних документів

- заява громадянина;

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації   про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування   житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт   та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію   центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо   включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника:

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом   із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають   разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,   утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі —  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або    написану власноручно в присутності посадової особи, яка   здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із   зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи   та дати.

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі   фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через   свої релігійні переконання відмовляються від прийняття   реєстраційного номера облікової картки платника  податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової    служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні, будинку;

- документи, що підтверджують право власності дитини на   нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

 

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка  в  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

2 - Влаштування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів

Служба у справах дітей

Перелік необхідних документів:

- свідоцтво про народження;                                                     

- документи, які підтверджують статус дитини;                    

- рішення виконавчого комітету щодо надання статусу;                                                                             

 - акт опису майна, яке належить дитині;                                    

- первинний акт обстеження умов проживання дитини;

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;                                   

- висновок про стан здоров’я;                                                     

- довідка про склад сім’ї та реєстрацію;                                       

- документи про освіту (особова справа з навчального закладу);                                                                                              

 - довідка про первинний облік;                                                       

- довідка про братів/сестер та інших близьких родичів;           

- довідка про склад сім’ї, або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні;                                                               

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- фото дитини 9х13 см;                                                               

- дублікат ЕОК;                                                                            

- довідка про отримання, або оформлення пенсії, аліментів та інших  виплат

 

3- Видача довідки, яка засвідчує, що права користування житловим будинком (квартирою) малолітні або неповнолітні діти не мають

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- акт від квартального, виданий на ім’я власника;

- копія будинкової книги (усіх сторінок);

- копія паспорта власника будинку (квартири);

- копії паспортів громадян, зареєстрованих в будинку (квартирі), що

  відчужується;

- копія документу, який підтверджує право власності на будинок

  (квартиру);

- копія доручення представника власника будинку (квартири);

 

- копія паспорта представника власника.

 

4 - Надання статусу дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- оригінали свідоцтв про народження дітей;

- документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася  без батьківського піклування.

 

 

5 - Надання висновку щодо визначення або зміни прізвища, по батькові дитини.

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява одного з батьків;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової   служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- згода іншого з батьків на зміну прізвища дитини;

- документи, що підтверджують відсутність участі у вихованні,    утриманні дитини іншого з подружжя;

- інші документи, що мають істотне значення.

 

6 - Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява (від подружжя приймається спільна заява);      

- довідка про доходи;                                                      

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно

  з додатком.

 

 

7 - Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з подружжя;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі    фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія  декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена  органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів

  цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя  на  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем  проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або  користування житловим приміщенням;

- свідоцтво про народження дитини;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);         

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

8 - Надання висновку про можливість бути усиновлювачам

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з подружжя;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія  декларації про доходи за попередній календарний рік,засвідчена  органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів    цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного     заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем   проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або  користування житловим приміщенням;

- документи на дитину.

 

9 - Реєстрація покинутої дитини

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- акт про покинуту дитину;

- повідомлення пологового будинку;

- клопотання служби

 

10 - Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява громадянина;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта заявника;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі    фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документи, що підтверджує відсутність участі одного з батьків у  вихованні, утриманні, навчанні дитини.

 

11 - Надання дозволу на продаж майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або    витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

12 - Надання дозволу на заставу майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття    реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

13 - Надання дозволу на укладання договору дарування житла (майна) право власності (користування на яке має малолітня, (неповнолітня) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

 

14 - Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої, (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  

  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

 

15 - Надання дозволу на придбання житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової      служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини 

  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між   батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

       У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

 

16 - Надання дозволу на укладання договору міни (майна), право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї

 

 

17 - Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома

  подружжями);

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації

  про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо  включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копія паспорту;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно

  з додатком 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008

  № 866;

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом

  із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають  разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,    утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або

  написану власноручно в присутності посадової особи, яка  здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи  та дати. для дитини:

- свідоцтво про народження;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної

  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в  установі банку (у разі наявності);

- документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування, зазначені в п.п.23-25

  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,  пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою    Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (далі –  Порядок);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

 

18 - Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків, що проживають окремо, з дітьми

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява;

- копія паспорту;

- довідка з місця реєстрації (проживання);

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини

 

19 - Надання дозволу на продаж акцій, які належать малолітній  (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія сертифікату акцій;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном  дитини (для опікунів, піклувальників)

 

20 - Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, в зв’язку з набуттям ним права власності на квартиру

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

- рішення суду про припинення права на аліменти (за наявності)

 

21 -  Надання дозволу на перереєстрацію автомобіля, який належить малолітній (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує право власності на автомобіль  дитини;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників).

 

 

22 - Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової    служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників).

 

23 - Надання клопотання про призначення опіки над житлом

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви  опікунів, піклувальників;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників).

 

24 - Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- документи, які підтверджують необхідність (потребу) зняття  коштів.

 

25 - Надання дозволу на перереєстрацію дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії паспортів батьків (опікунів/піклувальників) та дітей, яким  виповнилось 16 років;

- копія свідоцтва про смерть одного з батьків (за наявністю);

- копія свідоцтва матері-одиначки (за наявністю);

- копії рішень про встановлення опіки/піклування (за наявністю);

- копія свідоцтва про одруження (розлучення) батьків; - довідка про

  склад сім’ї та реєстрацію місця проживання дітей за адресою, де  діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть  зареєстровані;

- копія свідоцтва про право власності (договір міни, договір  купівлі-продажу, договір дарування та ін.) на житло де діти  знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть  зареєстровані.

 

26 - Надання дитині повної цивільної дієздатності

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява дитини,

- копія паспорта

- копія свідоцтва про народження,

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини заявника,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або  піклувальника,

 

- копія трудової книжки,

- довідка з місця роботи,

- копія рішення про влаштування,

- копія рішення про надання статусу,

- інші документи, які мають істотне значення.

 

27 - Надання висновку батькам, що проживають окремо щодо визначення місця проживання дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява того з батьків, що проживає окремо,

- копія паспорта,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі  наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини,

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія  декларації про доходи за попередній рік, засвідчена органами  державної податкової служби,

- довідка з місця навчання, виховання дитини,

- довідка про сплату аліментів (у разі наявності),

- копія документів, що підтверджує право власності.

 

28 - Надання дозволу про наявність умов для створення прийомної сім`ї

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної  сім`ї;

- довідка про склад сім`ї,

- копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі,

- довідка про доходи потенційної прийомної сім`ї за останні шість  місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в  установленому порядку;

- копія документа, що підтверджує право власності або  користування житловим приміщенням;

- довідка про проходження курсу навчання кандидатів у прийомні  батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім`ї, дітей та  молоді щодо включення їх у  банк даних про сім`ї потенційних    усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,  батьків - вихователів,

- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

- довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів  сім`ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність  хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога,  психіатра),

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем  проживання заявника;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають  разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної  сім`ї, засвідчена нотаріально.

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на    нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі  наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

29 - Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини у сім`ю або до закладу, де вона перебуває

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява батьків або особи, яка їх заміняє,

- копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта заявника,

- свідоцтво про народження дитини,

- довідка з місця навчання або перебування дитини,

- повідомлення з дитячого закладу, де перебуває дитина,

- довідка з місця проживання, про склад сім`ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги,

- інформація з закладу, де перебуває дитина, про ставлення  заявника до дитини, стан здоров’я дитини, інші обставини, що  мають істотне значення,

- акт обстеження житлово-побутових умов проживання заявника,

- протокол бесіди з дитиною (за потребою).

Копії зазначених документів надаються разом з оригіналами та засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює прийом документів.

 У разі відсутності документів надаються їх нотаріально засвідчені копії. 

 

 

Допоможи дитині - візьми під свій дах!

Перелік  послуг

« Служби у справах дітей»

виконавчого комітету Скориківської сільської ради

 

1 - Надання висновку про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

Служба у справах дітей виконавчого комітету Скориківськоїсільської ради

Перелік необхідних документів

- заява громадянина;

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації   про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування   житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт   та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію   центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо   включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника:

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом   із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають   разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,   утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі —  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або    написану власноручно в присутності посадової особи, яка   здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із   зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи   та дати.

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі   фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через   свої релігійні переконання відмовляються від прийняття   реєстраційного номера облікової картки платника  податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової    служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні, будинку;

- документи, що підтверджують право власності дитини на   нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

 

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка  в  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

2 - Влаштування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів

Служба у справах дітей

Перелік необхідних документів:

- свідоцтво про народження;                                                     

- документи, які підтверджують статус дитини;                    

- рішення виконавчого комітету щодо надання статусу;                                                                             

 - акт опису майна, яке належить дитині;                                    

- первинний акт обстеження умов проживання дитини;

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;                                   

- висновок про стан здоров’я;                                                     

- довідка про склад сім’ї та реєстрацію;                                       

- документи про освіту (особова справа з навчального закладу);                                                                                              

 - довідка про первинний облік;                                                       

- довідка про братів/сестер та інших близьких родичів;           

- довідка про склад сім’ї, або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні;                                                               

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- фото дитини 9х13 см;                                                               

- дублікат ЕОК;                                                                            

- довідка про отримання, або оформлення пенсії, аліментів та інших  виплат

 

3- Видача довідки, яка засвідчує, що права користування житловим будинком (квартирою) малолітні або неповнолітні діти не мають

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- акт від квартального, виданий на ім’я власника;

- копія будинкової книги (усіх сторінок);

- копія паспорта власника будинку (квартири);

- копії паспортів громадян, зареєстрованих в будинку (квартирі), що

  відчужується;

- копія документу, який підтверджує право власності на будинок

  (квартиру);

- копія доручення представника власника будинку (квартири);

 

- копія паспорта представника власника.

 

4 - Надання статусу дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- оригінали свідоцтв про народження дітей;

- документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася  без батьківського піклування.

 

 

5 - Надання висновку щодо визначення або зміни прізвища, по батькові дитини.

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява одного з батьків;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової   служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- згода іншого з батьків на зміну прізвища дитини;

- документи, що підтверджують відсутність участі у вихованні,    утриманні дитини іншого з подружжя;

- інші документи, що мають істотне значення.

 

6 - Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява (від подружжя приймається спільна заява);      

- довідка про доходи;                                                      

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно

  з додатком.

 

 

7 - Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з подружжя;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі    фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія  декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена  органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів

  цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя  на  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем  проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або  користування житловим приміщенням;

- свідоцтво про народження дитини;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);         

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

8 - Надання висновку про можливість бути усиновлювачам

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з подружжя;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія  декларації про доходи за попередній календарний рік,засвідчена  органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів    цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного     заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем   проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або  користування житловим приміщенням;

- документи на дитину.

 

9 - Реєстрація покинутої дитини

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- акт про покинуту дитину;

- повідомлення пологового будинку;

- клопотання служби

 

10 - Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява громадянина;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта заявника;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі    фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документи, що підтверджує відсутність участі одного з батьків у  вихованні, утриманні, навчанні дитини.

 

11 - Надання дозволу на продаж майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або    витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

12 - Надання дозволу на заставу майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття    реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

13 - Надання дозволу на укладання договору дарування житла (майна) право власності (користування на яке має малолітня, (неповнолітня) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

 

14 - Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої, (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  

  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

 

15 - Надання дозволу на придбання житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової      служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини 

  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між   батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

       У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

 

16 - Надання дозволу на укладання договору міни (майна), право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- копія документів на житло, яке буде придбане.

      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї

 

 

17 - Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома

  подружжями);

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації

  про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо  включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копія паспорту;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно

  з додатком 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008

  № 866;

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом

  із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають  разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,    утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або

  написану власноручно в присутності посадової особи, яка  здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи  та дати. для дитини:

- свідоцтво про народження;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної

  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в  установі банку (у разі наявності);

- документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування, зазначені в п.п.23-25

  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,  пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою    Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (далі –  Порядок);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

 

18 - Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків, що проживають окремо, з дітьми

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява;

- копія паспорту;

- довідка з місця реєстрації (проживання);

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини

 

19 - Надання дозволу на продаж акцій, які належать малолітній  (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія сертифікату акцій;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном  дитини (для опікунів, піклувальників)

 

20 - Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, в зв’язку з набуттям ним права власності на квартиру

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

- рішення суду про припинення права на аліменти (за наявності)

 

21 -  Надання дозволу на перереєстрацію автомобіля, який належить малолітній (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує право власності на автомобіль  дитини;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників).

 

 

22 - Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової    служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників).

 

23 - Надання клопотання про призначення опіки над житлом

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви  опікунів, піклувальників;

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  на відчужуване житло;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників).

 

24 - Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

- заяви дітей (від 14-ти років);

- копія паспорта;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між  батьками дитини (у разі наявності);

- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);

- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);

- документи, які підтверджують необхідність (потребу) зняття  коштів.

 

25 - Надання дозволу на перереєстрацію дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії паспортів батьків (опікунів/піклувальників) та дітей, яким  виповнилось 16 років;

- копія свідоцтва про смерть одного з батьків (за наявністю);

- копія свідоцтва матері-одиначки (за наявністю);

- копії рішень про встановлення опіки/піклування (за наявністю);

- копія свідоцтва про одруження (розлучення) батьків; - довідка про

  склад сім’ї та реєстрацію місця проживання дітей за адресою, де  діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть  зареєстровані;

- копія свідоцтва про право власності (договір міни, договір  купівлі-продажу, договір дарування та ін.) на житло де діти  знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть  зареєстровані.

 

26 - Надання дитині повної цивільної дієздатності

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява дитини,

- копія паспорта

- копія свідоцтва про народження,

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини заявника,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або  піклувальника,

 

- копія трудової книжки,

- довідка з місця роботи,

- копія рішення про влаштування,

- копія рішення про надання статусу,

- інші документи, які мають істотне значення.

 

27 - Надання висновку батькам, що проживають окремо щодо визначення місця проживання дитини

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява того з батьків, що проживає окремо,

- копія паспорта,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі  наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини,

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія  декларації про доходи за попередній рік, засвідчена органами  державної податкової служби,

- довідка з місця навчання, виховання дитини,

- довідка про сплату аліментів (у разі наявності),

- копія документів, що підтверджує право власності.

 

28 - Надання дозволу про наявність умов для створення прийомної сім`ї

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної  сім`ї;

- довідка про склад сім`ї,

- копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі,

- довідка про доходи потенційної прийомної сім`ї за останні шість  місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в  установленому порядку;

- копія документа, що підтверджує право власності або  користування житловим приміщенням;

- довідка про проходження курсу навчання кандидатів у прийомні  батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім`ї, дітей та  молоді щодо включення їх у  банк даних про сім`ї потенційних    усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,  батьків - вихователів,

- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

- довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів  сім`ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність  хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога,  психіатра),

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем  проживання заявника;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають  разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної  сім`ї, засвідчена нотаріально.

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомили про це відповідний орган державної податкової     служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на    нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі  наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування.

 

29 - Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини у сім`ю або до закладу, де вона перебуває

 

Служба у справах дітей

Перелік документів:

- заява батьків або особи, яка їх заміняє,

- копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта заявника,

- свідоцтво про народження дитини,

- довідка з місця навчання або перебування дитини,

- повідомлення з дитячого закладу, де перебуває дитина,

- довідка з місця проживання, про склад сім`ї та реєстрацію або  витяг з будинкової книги,

- інформація з закладу, де перебуває дитина, про ставлення  заявника до дитини, стан здоров’я дитини, інші обставини, що  мають істотне значення,

- акт обстеження житлово-побутових умов проживання заявника,

- протокол бесіди з дитиною (за потребою).

Копії зазначених документів надаються разом з оригіналами та засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює прийом документів.

 У разі відсутності документів надаються їх нотаріально засвідчені копії. 

 

 

Допоможи дитині - візьми під свій дах!

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних